Geschiedenis

Het silhouetschieten is ooit in Mexico als een "live animal sport" in 1914 begonnen, toen Pancho Villa en zijn bende het noodzakelijke jagen en slachten gingen combineren met het bepalen wie de beste schutter is. Wanneer de levende doelen worden vervangen door metalen silhoueten is het "Siluetas Metalicas" geboren.

In september 1975 wordt in Tuscon de eerste "Big Bore silhouette" match gehouden waarbij met revolver en pistool (met als kleinste kaliber .357 magnum) wordt geschoten op de silhouetten waarbij de kippen staan op 50 m, de varkens op 100 m , de kalkoenen op 150 m en de rammen op 200 m. Deze afstanden zijn vermoedelijk zo gekozen door de doelen zover weg te zetten dat ze over het vizier nog juist zichtbaar waren; heel praktisch dus.

In Nederland wordt in 1989 de Nederlandse Silhouetschutters Associatie (NSA) door een aantal fanatieke silhouetschutters opgericht met als doel het silhouetschieten in Nederland bekendheid te geven en de belangen van de silhouetschietsport op nationaal en internationaal niveau te behartigen. De inspanningen werpen resultaat af en het silhouetschieten krijgt erkenning als een volwassen en serieus onderdeel van de schietsport; eerst door de KNSA en in september 1997 door het Ministerie van Justitie.

Wanneer in 1992 de International Metallic Silhouette Shooters Union (IMSSU) in Parijs wordt opgericht als mondiaal overkoepelend orgaan, behoort de NSA tot de medeoprichters en is zij zeer nadrukkelijk betrokken bij het vaststellen van de officiele wedstrijdregels die wereldwijd worden toegepast.

Tekst W.J. van Dort