De Nederlandse Silhouetschutters Associatie

De Nederlandse Silhouetschutters Associatie (NSA) is opgericht met als primaire doelstellingen het silhouetschieten in Nederland te promoten en de belangen van de silhouetschietsport op nationaal en internationaal niveau te behartigen. De NSA is daartoe aangesloten bij de Association Europeenne de Tir sur Silhouettes Metalliques (AETSM) en de International Metallic Silhouette Shooting Union (IMSSU). Bovendien heeft de NSA met 2 leden zitting in het Counsil, het vertegenwoordigend en besluitvormend orgaan van de IMSSU.

De NSA is aangesloten bij de KNSA. Gezamenlijk en afzonderlijk treden zij op naar de overheid om op die wijze de belangen van de silhouetschietsport in het bijzonder en de schietsport in het algemeen te behartigen.

In Nederland is de NSA in het bijzonder verantwoordelijk voor het Nederlandse Wedstrijdreglement.

Silhouetschieten is een bijzondere vorm van schieten over lange afstanden. Het is dan ook vanzelfsprekend dat de NSA het lange afstandschieten met korte wapens in het algemeen propageert.

Naast het geven van voorlichting organiseert de NSA cursussen, trainingen en wedstrijden om het lange afstandschieten en de silhouetschietsport te bevorderen. Jaarlijks wordt een aantal internationale silhouetwedstrijden georganiseerd die gelden als kwalificatie voor de Europese- en Wereldkampioenschappen Silhouetschieten die afwisselend elke 2 jaar worden gehouden.